wornoutx

Chicago, IL, USA

Gorgeous #leather #AlexandreBirman boots. Barely - 0
Gorgeous #leather #AlexandreBirman boots. Barely - 1
Gorgeous #leather #AlexandreBirman boots. Barely - 2
Gorgeous #leather #AlexandreBirman boots. Barely - 3

wornoutx

Chicago, IL, USA

Gorgeous #leather #AlexandreBirman boots. Barely worn, size 37 (EU), 7 (US). Originally $400+

Price$50.00
SizeUS 7